Vlaamse gezinnen betalen 2 jaar lang onwettige belasting

Rob Beenders verwelkomt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, dat de omstreden Turteltaks vernietigt. “Sp.a heeft van in het begin gezegd dat de Turteltaks oneerlijk, onnodig en onwettig is”, zeggen fractieleider Joris Vandenbroucke en Vlaams parlementslid Rob Beenders. “Het is dan ook niet meer dan normaal dat het Grondwettelijk Hof de energieheffing vernietigt. Minister Tommelein moet nu werk maken van een rechtvaardige financiering van de omslag naar meer hernieuwbare energie, waarbij de kost veel eerlijker gespreid wordt over gebruikersgroepen en niet langer eenzijdig bij de gezinnen wordt gelegd.”

De Turteltaks was een forfaitaire taks die alleenstaanden en gezinnen tot 200 keer meer kostte per verbruikte hoeveelheid energie dan grote bedrijven. De allergrootste bedrijven, samen goed voor een derde van het stroomverbruik in Vlaanderen, betaalden zelfs nul euro. Sp.a heeft dan ook van in het begin gezegd dat de Turteltaks een compleet onrechtvaardige belasting was en geen kans onbenut gelaten om er via parlementair werk tegen in te gaan.

De Turteltaks was ook een onnodige belasting, omdat er andere en veel eerlijker manieren bestaan om de kost van energieopwekking en investeringen in een duurzaam, toekomstgericht energiesysteem te spreiden. Een bijdrage die gebaseerd is op het verbruik, waarbij een nultarief geldt voor het basisverbruik van gezinnen en onnodig luxeverbruik extra belast wordt is voor sp.a een piste die meer dan het onderzoeken waard is. Een progressieve energiebijdrage zou de sterkste schouders de zwaarste lasten doen dragen. Dat is maar eerlijk.

Tot slot was het van in het begin duidelijk dat de Turteltaks onwettig was, omdat de federale overheid al een belasting int op de elektriciteitsfactuur. De Vlaamse regering kan daar geen tweede taks bij doen. De Raad van State gaf dat van in het begin heel helder aan in haar advies aan de Vlaamse regering. “De regering had zichzelf heel wat onheil kunnen besparen door op dat moment de Turteltaks te begraven en een eerlijke en betaalbare energiefactuur uit te werken”, zeggen Vandenbroucke en Beenders. “Maar in haar belastingsdrift deed ze niet eens moeite om iets anders te bedenken dan een zoveelste factuur naar de Vlamingen te sturen. Het is goed dat die factuur wordt afgeschaft, maar door deze Vlaamse regering heeft elk Vlaams gezin en elke kmo wel twee jaar na elkaar een onwettige belasting moeten betalen. Dat is wanbeleid.”

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑