Neem een duik in onze ideeën

Meer dan ooit kampt onze gemeente met
grote uitdagingen om te kunnen volgen met
ontwikkelingen in onze regio en om te voldoen
aan de eisen van haar inwoners.

Steenokkerzeel heeft door haar unieke ligging
en samenstelling belangrijke troeven om
een vooruitstrevende gemeente te worden,
maar dan moet het gemeentebestuur klaar
staan om nieuwe projecten aan te pakken.

sp.a Steenokkerzeel is klaar om die uitdaging
aan te gaan. Bekijk onze standpunten voor een
unieke gemeente.

Jeugd en sport

Onze jeugd moet terug leren om buiten te spelen. De speeltuintjes moeten aangepast of vernieuwd worden. In elke gemeente moet er een afgebakend sportpleintje voor allerhande sporten bijkomen zodat er terug buiten gespeeld wordt!

Elke sportvereniging moet dezelfde faciliteiten krijgen.  Zo zou er in Melsbroek en Perk ook een synthetisch veld moeten bijkomen. Andere sportverenigingen zouden beter moeten ondersteund worden, bijvoorbeeld door een fikse vergoeding uit te keren voor de huur van een zaal of terrein.

Cultuur

Geen betere manier om elkaar te leren kennen dan in een vereniging. Cultuur brengt mensen samen en in Steenokkerzeel zijn er voldoende inwoners die inspanningen doen om cultuur te brengen.

De gemeente moet echter zorgen voor de nodige omkadering, zodat de praktische lasten makkelijker te dragen zijn.

Stel zalen in De Corren ter beschikking voor repetities en zorg dat er technisch materiaal beschikbaar is, voorzie een ruimte om in te werken en om materiaal te stockeren.

Sociale leefbaarheid

In de race naar een vooruitstrevende gemeente kan je makkelijk onderweg mensen vergeten.  Voor sp.a zit het in onze natuur om er voor te zorgen dat iedereen mee is.

Iedereen moet voldoende kansen krijgen en moet op zijn eigen snelheid vooruit kunnen.  In elk van onze standpunten houden we rekening met inwoners die op eigen kracht iets kunnen bereiken, maar ook met de mensen die hulp nodig hebben.

Voor sp.a Steenokkerzeel is iedereen inbegrepen!

Naast een residentiële wijk moeten er ook sociale woningen voorzien worden, aangepaste woonst voor ouderen en huizen die betaalbaar zijn voor jonge gezinnen.

Mobiliteit moet gaan over de doorstroming van verkeer, maar ook over het voorzien van vervoer voor mensen die zelf geen auto hebben.

Sport en cultuur moeten toegankelijk zijn voor al onze inwoners: dorpelingen die op een golfballetje willen slaan, maar ook gezinnen die in armoede verzeild geraakt zijn hebben recht op een vrijetijdsbesteding.

Mobiliteit

Kijk even om je heen, het verkeer is erg druk in Steenokkerzeel.  Om voor (verkeers)veiligheid te zorgen moet er heel wat veranderen.

Zo moeten er nog meer maatregelen getroffen worden aan de scholen.  In Perk en Melsbroek moet dringend een kiss en ride-zone afgebakend worden zodat de ouders hun kind veilig kunnen afzetten.  Aan elke school moeten “Octopuspalen” komen.

Onze fiets- en voetpaden liggen er erbarmelijk bij.  De voetpaden  moeten dringend aangepast worden zodat inwoners in een rolstoel of met een rollator niet steeds op straat moeten lopen.

Met de Lijn moeten nieuwe afspraken gemaakt worden.  De haltes moeten herbekeken worden en er moet een alternatief komen voor de belbus.

Het gemeentebestuur trappelt al 6 jaar ter plaatse

De meerderheid van Open VLD en Klaver-NVA heeft de voorbije 6 jaar een rustpauze ingebouwd.  Zelden werden er maar zo weinig nieuwe initiatieven genomen.   Alle projecten werden door de vorige meerderheid, waarin sp.a wel een rol speelde, verwezenlijkt of reeds voor de toekomst gepland!

Klaver-NVA roept steeds dat alle kinderen gelijk zijn, maar ze steken meer energie en geld in de vrije school van Perk dan in hun eigen gemeente- scholen.   Wie zijn belangen spelen daar?  Zijn er een pak stemmen te rapen?  Het bisdom vertikt het om hun vrije school van Perk financieel te steunen en dan sponsort ons gemeentebestuur zo maar eventjes 1.881.000 euro (75.879.520 oude Belgische frank) belastingsgeld aan een vrije school en dit terwijl de kinderen van hun eigen school Piramide in verouderde containers les krijgen.

In onze gemeenteschool Tilia te Melsbroek werden al 6 jaar de omgevingswerken uitgesteld!  Al onze inwoners moeten hun voetpad onderhouden maar aan Tilia ligt het voetpad vol onkruid en met gevaarlijke diepe putten voor de voetgangers!

Overal liggen onze straten, voetpaden en kerkhoven er vuil bij.  Dat was bij de vorige ploeg wat anders!

sp.a wil ook veel meer doen voor onze inwoners:

  • In iedere gemeente een afgebakend sportveldje aanleggen.
  • Tussenkomst in een Buzzy Pazz van De Lijn voor studenten en senioren.
  • Elke vereniging mag 1 maal per jaar gratis een gemeentelijke infrastructuur gebruiken.

Een stimulerende omgeving voor jong en oud

Steenokkerzeel staat voor grote economische uitdagingen.  Ons economisch lief en leed hangt samen met de luchthaven.  Gaat het morgen slecht met de luchthaven dan verliezen heel wat Steenokkerzelenaren hun job, breidt de luchthaven uit dan verliezen heel wat mensen hun huis.  Wachten op 2040 is geen optie. Starten we vandaag initiatieven die ons economisch minder afhankelijk maken van de luchthaven, dan plukken we in 2040 daarvan de vruchten.

Laten we klein starten: creëer in de gemeente een “co-working space”, een ruimte om in samen te werken.  Je ziet ze overal verschijnen, een leegstaand gebouw dat omgetoverd wordt tot een creatief atelier waar mensen kunnen komen werken voor een kleine vergoeding.  De echte winst zit vaak in het samenbrengen van talenten die met hun lef en kennis een nieuwe zaak starten.  Doordat ze niet ver moeten reizen beperken ze ook de impact op de mobiliteit.

Jongeren en kinderen stimuleren pakken we samen aan met het verenigingsleven.  Cultuur en sport moeten visitekaartjes zijn om te tonen waar Steenokkerzeel voor staat.

Voor onze middenstand creëren we een platform waarop ze hun aanbod kunnen promoten en eenvoudig tot bij onze inwoners kunnen brengen.

Om niemand te vergeten, moeten we er ook voor zorgen dat onze oudere inwoners zich helemaal op hun plaats voelen in Steenokkerzeel.  Met activiteiten op maat van hun interesses, maar ook met de nodige faciliteiten om iedereen erbij te betrekken.

Vervoer is daarbij bijvoorbeeld een belangrijk gegeven.  Zoek oplossingen om iedereen mobiel te maken.  Je kan wel een leuke activiteit organiseren, als je de mensen niet ter plaatse krijgt zal niemand ervan genieten.

Binnen sp.a hebben we een afdeling die voor de ruime groep van 55-plussers activiteiten organiseert, onze S-Plus.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑