• Ondervoorzitter Vooruit Steenokkerzeel
  • Arbeider
  • Wambeekstraat 49B, Steenokkerzeel
  • sven.verheyden@hotmail.com
  • Voetbal en wielrennen

Stem voor betere huisvesting voor alle budgetten, een veiliger verkeersbeleid,  meer werkgelegenheid in onze gemeente.  Sport en cultuur brengen mensen samen. Gelijke kansen voor iedereen, voor u en ik. Als syndicaal afgevaardigde ben ik begaan met werkgelegenheid, daarom kies ik voor sp.a.  Ergert U zich ook aan de leegstand van sociale woningen?  Vele wachtend op renovatie, daarom pleit ik  voor een betere huisvesting voor alle budgetten en generaties want een dak boven je hoofd is een basisrecht!  Samen met sp.a wil ik ook gaan voor een veiliger verkeersbeleid, zeker in de buurt van onze scholen en een beter openbaar vervoer.  Sport en cultuur brengen mensen samen maar brengen ook talenten boven, deze moeten dan ook de kans krijgen om door te groeien, ongeacht leeftijd of afkomst.  Iedereen verdient kansen, u en ik, in een uniek Steenokkerzeel.

Lees ook de artikelen van Sven uit onze vorige folders: Een dak boven je hoofd is een basisrecht en Ons verkeer? Safety first!