Werking

Jongsocialisten is de onafhankelijke jongerenbeweging van de Socialistische Partij Anders (sp.a). Jongsocialisten streeft vanuit socialistische visie naar een sociaal rechtvaardige, democratische en solidaire samenleving. In die samenleving krijgt iedereen gelijke kansen en kan iedereen die kansen ook waarmaken. Jongsocialisten wil hierbij jongeren betrekken, een stem geven en engageren voor deelname aan politiek in brede zin.Jongsocialisten realiseert haar doel door maatschappelijke actie en sensibilisatie, educatie, lobbying en participatie. Jongsocialisten hanteert hierbij methodieken uit het jeugdwerk. Jongsocialisten richt zich tot een breed publiek van jongeren.